اسپاش

کجا

چه فضایی

کِی

اجاره فضای کار مناسب،در پلتفرم اسپاش

کجا

نام محدوده را وارد کنید

چه فضایی

سبک فضا را انتخاب کنید

کِی

تاریخ را انتخاب کنید

هر کاری، فضای خودشو میخواد...

صندلی

اتاق یا استودیو

اتاق یا میز جلسه

سالن رویداد و کنفرانس

دفتر

فون بوث

جستجوی فضا
فضای کار برای اجاره داری؟ارائه فضا
landing-image

آشنایی با اسپاش

اسپاش پلتفرمی برای فراهم آوری فضاهای کاری متناسب با سلیقه متقاضیان است. در این پلتفرم سعی برآن است تا به متقاضیان کمک کند تجربه ی انتخاب بهترین فضا برای کار را ممکن سازند. تیم اسپاش بی وقفه در جهت بهبود پلتفرم با هدف ارتقای تجربه ی کاربری و همچنین معرفی برترین فضا مختص نیازمندی متقاضیان تلاش می کند.

ما مقید هستیم تا به فضاهای کاری و متقاضیان آن کمک کنیم تا یکدیگر را بیابند و بتوانند با یکدیگر تعامل سازنده برقرار نمایند.

اطلاعات بیشتر